ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА за определяне на изпълнител с предмет: “Изпълнение на външни услуги свързани с Програмиране и разработване на бази данни – 1 бр. по проект BG16RFOP002-1.005-0212-C01″

 

Описание:

Изпълнение на външни услуги свързани с Програмиране и разработване на бази данни – 1 бр. по проект BG16RFOP002-1.005-0212-C01

 

Сканирани документи за подбор на изпълнител:

За да видите документите моля кликнете върху всеки от линковете тук …

Документ1

Документ2

Документ3

Документ4

Документ5

Документ6

Документ7

Документ8