Izbor-s-publicna-pokana-new

 

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на
дълготрайни материални и нематериални активи за извършване на приложни
научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, необходими за
разработване на продуктова иновация по проект BG16RFOP002-1.005-0212-C01“

 


Обособена позиция 1: Дълготрайни материални активи за разработване на
продуктова иновация по проект BG16RFOP002-1.005-0212-C01

Минимални характеристики

1. Компютърни работни станции – 3 бр., с минимални характеристики:

 • Тактова честота на процесора – мин. 2,8 GHz;
 • Брой ядра – мин. 4;
 • Вместимост на твърд диск – мин. 1 TB;
 • Памет за графики – мин. 4096 MB


2. Мобилно устройство за тестове – тип 1 – 1 бр., с минимални
характеристики:

 • Процесор – мин. 64 BIT;
 • Вградена памет – мин. 32 GB;
 • RAM памет – мин. 32 GB;
 • Размер на екрана в инчове – мин. 5,5“.


3. Мобилно устройство за тестове – тип 2 – 1 бр., с минимални
характеристики:

 • Диагонал на дисплея – мин. 5,8 инча;
 • Резолюция на дисплея – мин. 2960×1440 пиксела;
 • Брой ядра на процесора – мин. 8;
 • RAM памет 4 GB;
 • Вградена памет 64 GB;.

 


Обособена позиция №2: Дълготрайни нематериални активи за разработване
на продуктова иновация по проект BG16RFOP002-1.005-0212-C01

Минимални характеристики


1. Софтуер за инженерно проектиране и симулации по метода на крайните
елементи и интегрирани средства за проектиране, включително и на
електрически системи – 1 бр., с минимални характеристики:

Разработване на специализиран Софтуер, включващ модул за драйвер за
сензорна платка, фронт и бек-енд модул за обработка, съхранение и
интерпретация на мултипараметрични данни с цел превръщане на ежедневни
предмети и повърхности в чувствителни на допир, интерактивни панели, с
минимални характеристики:

1. Специализиран иновативен модул за драйвер за сензорна платка,
технически възможности:

· Въвеждане на обработените сигнали в микроконтролер и преобразуване на
вълновите форми на сигналите в цифрови данни;

· Създаване на мрежа от цифровите данни на измерванията за всички
комбинации от двойките електроди;

· Определяне на точките на допир в чувствителната на допир област чрез
създадената мрежа в микроконтролера;

2. Бек-енд модул за обработка, съхранение и интерпретация на мултипараметрични данни, технически възможности на софтуера:

· Възможност за обединяване на масивите от данни, генерирани от различните
компоненти на разработвания иновативен продукт;

· Възможност за експорт на информация във файлови формати за ползване от
стандартни софтуерни продукти за статистически анализ (таблици във
форматите на MS Excel, Primer и други).;

· Възможност за поддръжка и опция за настройване на толеранс.

 

3. Фронт -енд модул, технически възможности на софтуера

· Възможност за работа под iOS или алтернативно Android операционна
система;

· Графичен интерфейс, позволяващ лесното и удобно контролиране и управление
на специфичното приложение на разработваната по проекта иновативната
технология, с възможност за настройки на опции и обратна връзка.

 

Сканирани документи за подбор на изпълнител:

За да видите документите моля кликнете върху всеки от линковете тук …

Документ1

Документ2

Документ3

Документ4

Документ5

Документ6

Документ7

Документ8

Документ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Best Free Apps